10 ММОз

Філософія освіти (екзамен)

Педагогіка та псизологія вищої школи (залік)

Математика в управлінні (екзамен)

Проектування організацій (екзамен)

Кадровий менеджмент (екзамен)

Видовий та галезевий менеджмент (залік)

Курсова робота-----------Контакти викладача

 

13 МОз

Історія української державності (екзамен)

Іноземна мова (ПМК)

Математика в управлінні (езамен)

Економіка для менеджерів (екзамен)----------Контакти викладача

Аналітична діяльність (екзамен)

Загальна теорія управління (екзамен)

Маркетинг (ПМК)

Спеціалізація "Управління пресоналом"

Нормування праці (ПМК)----------Контакти викладача

Ринок праці (залік)

 

 24 МОз

Екологія (залік)

Теорія економічного аналізу (ПМК)----------Контакти викладача

Менеджмент (екзамен)

Державне та регіональне управління (екзамен)----------Контакти викладача-------Meet

Економіка і фінанси підприємства (ПМК)

Теорія і практика референтської діяльності (залік)---------Контакти викладача

Основи красномовства (залік)

Європейський менеджмент (залік)

Зворотній зв'язок в управлінні (залік)

Спеціалізація "Управління пресоналом"

Комунікативний менеджмент (ПМК)

Спеціалізація "Інформаційний менеджмент"

Бази даних та бази знань (ПМК)------------Контакти викладача

 

33 МОз

Теорія прийняття рішень (екзамен)----------Контакти викладача-------Meet

Public relations (ПМК)

Управління персоналом (ПМК)----------Контакти викладача

Стратегічне управління (ПМК)

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (екзамен)----------Контакти викладача

Проектування організацій (екзамен)

Теорія систем і системний аналіз (ПМК)

Внутрішньофірмове планування та прогнозування (залік)----------Контакти викладача

Аналіз і візуалізація даних в менеджменті (залік) ------------Контакти викладача

Бухгалтеський облік (екзамен)

Спеціалізація "Управління пресоналом"

Організація праці менеджера (ПМК)

Спеціалізація "Інформаційний менеджмент"

Організація і управління референтською діяльністю (ПМК)---------Контакти викладача

 

 


Notice: Undefined variable: leadingCount in /var/www/clients/client10/web123/web/templates/nputemplate/html/com_content/category/blog.php on line 103

12 МО

Історія української державності (екзамен)

Іноземна мова (ПМК)

Математика в управлінні (екзамен)

Економіка для менеджерів (екзамен)-------Контакти викладача----------Meet

Аналітична діяльність (екзамен)--------------Контакти викладача----------Meet

Загальна теорія управління (екзамен)

Спеціалізація "Управління персоналом"

Ринок праці-------------Контакти викладача------------Meet

 

22 МО

Екологія (залік)

Менеджмент (екзамен)

Державне та регіональне управління (екзамен)------------Контакти викладача----------Meet

Теорія і практика референтської діяльності (залік)--------Контакти викладача----------Meet

Правознавство (залік)

Європейський менеджмент (залік)-------Контакти викладача------------Meet

Фінанси, гроші та кредит (залік)-----------Контакти викладача------------Meet

23 МО

Екологія (залік)

Менеджмент (екзамен)

Державне та регіональне управління (екзамен)------------Контакти викладача----------Meet

Теорія і практика референтської діяльності (залік)--------Контакти викладача----------Meet

Правознавство (залік)

 Геополітика (залік)

Зворотній зв'язок в управлінні (залік)

 

32 МО

Теорія прийняття рішень (екзамен)-------------Контакти викладача----------Meet

Зовнішньоеконмічна діяльність підприємства (екзамен)

Проектування операцій (еказмен)

Внутрішньофірмове планування та прогнозування (залік)

Аналіз і візуалізація даних в менеджменті (залік)-------------Контакти викладача

Бухгалтерський облік (екзамен)

 

42 МО

Безпека життєдіяльності (залік)

Організація виробництва (екзамен)

Управління інноваціями (залік)-----------Контакти викладача------------Meet

Саморегуляція соціальних систем (екзамен)-------------Контакти викладача---------Meet

Внутрішньофірмове планування та прогнозування (залік)

Спеціалізація "Управління персоналом"

Кадрове діловодство (екзамен)

Кадровий консалтинг і аудит (екзамен)

Спеціалізація "Інформаційний менеджмент"

Інформаційний бізнес (екзамен)

Інформаційна безпека (екзамен)-----------Контакти викладача------------Meet

Бакалаврська робота

 

1САМ

Методи та технології викладання системного аналізу (екзамен)----------Контакти викладача-------Meet

Методологія, технології та організація аналітики в управлінні (ПМК)-------Контакти викладача-------Meet

Освітній мнеджмент (залік)-----------------Контакти викладача-------------Meet

Менеджмент сталого розвитку (залік)

Бізнес-аналітика (залік)------------Контакти викладача--------Код доступу до курсу--uo2cd7y

 

 

 

 


Notice: Undefined variable: leadingCount in /var/www/clients/client10/web123/web/templates/nputemplate/html/com_content/category/blog.php on line 103

11 КМО

Інструкція щодо дистанційного навчання

Українська мова як іноземна (залік)----------Інструкція реєстрації на Moodle

Історія української державності (екзамен)

Математика в управлінні (екзамен) -----------Контакти викладача

Економіка для менеджерів (екзамен)---------Контакти викладача

Аналітична діяльність (екзамен)---------------Контакти викладача--------Підручники 1-------Підручники 2----------Завдання

Загальна теорія управління (екзамен)

Спеціалізація "Управління персоналом"

Ринок праці (залік)-------------Контакти викладача------------Meet

 

1 КММО

Інструкція щодо дистанційного навчання

Освітня політика (екзамен)

Методика викладання української мови як іноземної (екзамен)

Кадровий менеджмент (екзамен)

Методологія наукового дослідження (залік)

Дипломна (магістерська) робота ----------Контакти викладача

Спеціалізація "Управління персоналом"

Мотиваці та оцінка персоналу (екзамен)

Планування та прогнозування в управлінні персоналом (залік)

Спеціалізація "Адміністративний менеджмент"

Керівник адміністративної служби (екзамен)-----Контакти викладача---------Meet

Техніка адміністративної діяльності (залік)--------Контакти викладача--------Meet

Спеціалізація "Управління освітніми закладами"

Керівник закладу освіти (екзамен)--------------Контакти викладача---------Meet

Техніка управлінської діяльності (залік)------Контакти викладача---------Meet

Курсова робота--------Теми курсових робіт--------Методичка до написання курсових робіт

  

21 КМО

Інструкція щодо дистанційного навчання

Українська мова як іноземна (залік)----------Інструкція реєстрації на Moodle

Екологія (залік)-------------Контакти викладача

Менеджмент (екзамен)

Державне та регіональне управління (екзамен)--------------Контакти викладача-----------Завдання

Теорія і практика референтської діяльності (залік)----------Контакти викладача

Правознавство (залік)

Євроінтеграційні процеси (залік)

Фінанси, гроші та кредит (залік)----------Контакти викладача

 

31 КМО

Інструкція щодо дистанційного навчання

Українська мова як іноземна (залік)----------Інструкція реєстрації на Moodle

Теорія прийняття рішень (екзамен)-------Контакти викладача-------Підручники-----Практичні роботи------Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (екзамен)

Проектування організацій (екзамен)

Внутрішньофірмове планування та прогнозування (залік)----Контакти викладача

Аналіз і візуалізація даних в менеджменті (залік)---------------Контакти викладача

Бухгалтерський облік (екзамен) ---------------Контакти викладача----------Інструкція реєстрації на Moodle

Курсова робота -------Методичні рекомендації щодо оформлення КР----------Тематика КР