11 КМО

Інструкція щодо дистанційного навчання

Українська мова як іноземна (залік)----------Інструкція реєстрації на Moodle

Історія української державності (екзамен)

Математика в управлінні (екзамен) -----------Контакти викладача

Економіка для менеджерів (екзамен)---------Контакти викладача

Аналітична діяльність (екзамен)---------------Контакти викладача--------Підручники 1-------Підручники 2----------Завдання

Загальна теорія управління (екзамен)

Спеціалізація "Управління персоналом"

Ринок праці (залік)---------Контакти викладача

 

1 КММО

Інструкція щодо дистанційного навчання

Освітня політика (екзамен)

Методика викладання української мови як іноземної (екзамен)

Кадровий менеджмент (екзамен)

Методологія наукового дослідження (залік)

Спеціалізація "Управління персоналом"

Мотиваці та оцінка персоналу (екзамен)

Планування та прогнозування в управлінні персоналом (залік)

Спеціалізація "Адміністративний менеджмент"

Керівник адміністративної служби (екзамен)-----Контакти викладача

Техніка адміністративної діяльності (залік)--------Контакти викладача

Спеціалізація "Управління освітніми закладами"

Керівник закладу освіти (екзамен)

Техніка управлінської діяльності (залік)

  

21 КМО

Інструкція щодо дистанційного навчання

Українська мова як іноземна (залік)----------Інструкція реєстрації на Moodle

Екологія (залік)-------------Контакти викладача

Менеджмент (екзамен)

Державне та регіональне управління (екзамен)--------------Контакти викладача-----------Завдання

Теорія і практика референтської діяльності (залік)----------Контакти викладача

Правознавство (залік)

Євроінтеграційні процеси (залік)

Фінанси, гроші та кредит (залік)----------Контакти викладача

 

31 КМО

Інструкція щодо дистанційного навчання

Українська мова як іноземна (залік)----------Інструкція реєстрації на Moodle

Теорія прийняття рішень (екзамен)

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (екзамен)

Проектування організацій (екзамен)

Внутрішньофірмове планування та прогнозування (залік)----Контакти викладача

Аналіз і візуалізація даних в менеджменті (залік)---------------Контакти викладача

Бухгалтерський облік (екзамен) ---------------Контакти викладача----------Інструкція реєстрації на Moodle