Підсумкова атестація магістрів спеціальності 073 Менеджмент 2022

 

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 2022 р.

 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітній рівень: Магістр

 

ЗАВАНТАЖИТИ програму