ПА спеціальності 124 Системний аналіз

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 2022 р.

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 124 Системний аналіз

Освітній рівень: Магістр

Освітньо-наукова програма: Аналітика в управлінн

ЗАВАНТАЖИТИ програму