Співробітництво

У 2016 році Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова та Перший Спеціалізований Тренінг-Центр«HR-MASTER®» уклали цю Угоду про співпрацю. Предметом Угоди є спільна діяльність, спрямована на створення умов для розвитку інтелектуально обдарованої молоді, співробітництво у сфері соціально-психологічних наук та управління, ефективне використання наявних інтелектуальних та матеріальних ресурсів як Університету, так і зазначеного Тренінгового центру.

 5679 cut

 

Тренінг-Центр "HR-Master" - перший і єдиний центр у Києві, і один з перших в Україні, який спеціалізується на навчанні в галузі управління персоналом і психології. Компанія дає глибокі професійні знання, використовуючи західні методики, адаптовані до українського ринку.

З метою реалізації цієї Угоди здійснюється організацію наступних спільних заходів:

- проведення зустрічей викладачів, бізнес-тренерів з метою обміну досвідом з питань управління та економічної діяльності вищих навчальних закладів, менеджменту, психології та педагогіки освіти, сучасних бізнес-тренінгових технологій;

- проведення лекційних, практичних занять та бізнес-тренінгів для навчання та підвищення кваліфікації студентів та викладачів Університету;

- проведення освітніх заходів для розвитку професійних та особистісних здібностей студентів та викладачів Університету шляхом організації і проведення бізнес-тренінгів;

- організація та проведення навчання студентів та викладачів Університету сучасним технологіям створення та проведення тренінгів для дорослих та дітей;1 P80419 134129

- організація та проведення сертифікаційних програм з бізнес-освіти для здобуття практичних навичок та отримання додаткової освіти за спеціальностями сфери управління, психології та педагогіки освіти, психології та педагогіки виховання, підприємницької діяльності;

- забезпечення проходження практики і стажування студентами Університету на базі Тренінг-Центру;

- запрошення представників Сторін для проведення лекційних і практичних занять, обміну досвідом та інформацією у сфері управління, психології, педагогіки, економіки, менеджменту бізне-тренінгової діяльності;

- надання пільг при вступі до Університету випускникам Тренінг-Центру на попередньо визначені і погоджені з Тренінг-Центром спеціальності згідно Правил прийому до Університету.

- надання пільг при вступі на навчання до Тренінг-Центру студентам та викладачам Університету на попередньо визначені і погоджені з Університетом спеціальності згідно Правил прийому до Тренінг-Центру.

- забезпечення можливості проведення соціально-педагогічного експерименту та соціологічних досліджень викладачами, аспірантами та здобувачами Університету на базі Тренінг-Центру;

- організація спільних наукових досліджень, конференцій, семінарів і інших наукових заходів у сфері бізнес-тренінгової діяльності; 1 Рисунок2

- розробка та реалізація спільних наукових, науково-дослідних проектів щодо організації та впровадження інформаційних, інформаційно-аналітичних, аналітико-прогностичних та інформаційно-комунікаційних технологій в підготовку бізнес-тренерів;

- обмін інформацією про заплановані заходи навчального, наукового і культурного характеру;

- публікація наукових, навчальних і методичних матеріалів за результатами виконаних спільних робіт;

- обмін науково-технічною і навчально-методичною літературою.