Про школу

ШКОЛА БІЗНЕС-ТРЕНЕРІВ – це освітній проект, спрямований на професіоналізацію навчання відповідно до вимог ринку праці.

Школа заснована у 2015 році, ідея заснування належить українському вченому - філософу, досліднику ноосоціогенезу, самоорганізації і саморегуляції соціальних систем, вакуумної або квантово-хвильової природи Всесвіту, людині творчій та натхненній Беху Володимиру Павловичу.

Серед тренерів – провідні викладачі, які мають рід міжнародних сертифікатів з тренінгової майстерності. До занять у Школі бізнес-тренерів залучаться провідні вітчизняні та зарубіжні майстри.

Тренінг - Центр організовує із залученням співробітників та студентів Університету заходи, спрямовані на формування глибоких та зрозумілих наукових, науково-методичних та організаційних засад тренінгової діяльності на основі сучасних світових та вітчизняних тренінгових технологій, формування позитивного сприйняття бізнес-тренінгової діяльності молоддю.

Університет сприяє створенню умов для залучення викладачів та студентів Тренінг – Центру до науково-дослідницької роботи Університету в галузі соціально-психологічних наук та управління. Спільними зусиллями проводяться спільні наукові дослідження, метою яких є розробка теоретичних та практичних засад підвищення рівня кваліфікації в сфері бізнес-тренінгової діяльності в Україні. Керівник Школи бізнес-тренерів – доцент кафедри управління, інформійно-аналітичнох діяльності та євро інтеграції – Чепуренко Янна Олексіївна – бізнес-тренер з досвідом проведення корпоративних та групових тренінгів з організації бізнес-тренінгової діяльності, сертифікований бізнес-тренер.

 

Особливості роботи в ШБТ:

Форма проведення тренінгу має суттєве значення, однак головним є його зміст. Щоб реально вплинути на свідомість і поведінку учнів, зміст тренінгу повинен:

  • - бути ретельно спроектованим, максимально наближеним до потреб і проблем учасників;
  • - враховувати рівень їх актуального розвитку і завдання найближчого розвитку;    
  • - орієнтуватися на формування цінностей, знань, умінь і навичок, які є основою позитивної поведінки;
  • - обговорювати делікатні теми не ізольовано, а в контексті інших важливих проблем.

 

У Школи Бізнес - Тренерів при НПУ ім. М.П. Драгоманова немає чіткого регламенту для тренерів та їх учнів. Складаючи та створюючи своє власне напрацювання, кожен має можливість висловлювати та подавати матеріал у будь-якій зручній формі, використовувати різні засоби та ігрові методи засвоєння. Кожен тренер при захисті своєї роботи довів, що має власний погляд та креативний підхід. Неможливо знайти два однакових. Саме на це зосереджена робота школи. Адже завдання не полягає в тому, щоб випустити як можливо більше тренерів; завдання полягає в тому, щоб кожен тренер, що має сертифікат Школи Бізнес Тренерів при НПУ ім. М.П. Драгоманова ,мав свій стиль, мав свою специфіку, виділявся серед інших а виходив за рамки можливого.

 

Детальніше