КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

kafnew

    Кафедра була створена у вересні 2003 року з ініціативи доктора філософських наук, професора Беха В.П., який очолює її і сьогодні. Викладацький склад кафедри налічує 30 осіб, 20 аспірантів, 11 кандидатів наук, 8 докторів наук.

     Тут працюють: доктори філософських наук Бех В.П., Вашкевич В.М., Нестеренко Г.О.; доктор технічних наук, професор Слєпцов А.І.; кандидати філософських наук, доценти Бех Ю.В., Крохмаль Н.В., старші викладачі Авєріна О.І., Беслюбняк О.О. та викладач кафедри Нестеренко Є.А.; кандидати педагогічних наук, доценти Ельбрехт О.М., Жижко Т.А.; кандидат історичних наук, професор Лавриненко В.Г.; кандидат економічних наук, старший викладач Коновалова С.О.; кандидати політичних наук, старші викладачі Іванілов О.В., Курган Я.М. та викладач кафедри Дідух Г.Я.

    За час свого існування кафедра зав’язала та розширила міжнародні зв’язки, зокрема з Цзяньчжоуським інститутом (провінція Хубей, КНР), з Департаментом Інституту педагогіки Латвійського державного університету, з Вищою школою управління м. Гданськ (Польща), викладачі кафедри берут участь у сесіях Інституту інтердисциплінарних досліджень “ArtesLibertales” Варшавського університету, Кафедра є одним із засновників щорічної Міжнародної конференції з проблем європейської інтеграції: «Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України» участь у якій беруть студенти Польщі, Словаччини, Литви та інших країн Європи.

      Результатами плідної наукової та навчально-методологічної діяльності колективу є чисельні публікації. За такий короткий термін їх оприлюднено більше 120. До друку підготовлено навчальні посібники, підручники (Нестеренко Г.О.: «Персонал: управління на засадах самоорганізації» з грифом МОН України (2010)), методичні розробки, монографії (Бех В.П., Гашенко А.В. «Фірма в дискурсі організм енної ідеї» (2006); Слепцов А.І., Зоденкамп М.А. «Прийняття рішень в складних системах» (2007); Бех В.П., Семененко Л.М. «Саморегуляція соціального організму навчального закладу» (2009); Бех В.П., Бех Ю.В. «Менеджмент навчально-виховної діяльності  як предмет філософії освіти» у навчальному посібнику «Філософія освіти» (2009); Слєпцов А.І., Зоденкамп М.А., Тищук Т.А. «Принятие решений: объективный анализ данных» (2009); Лавриненко В.Г. «Європейський Союз та політика європейської інтеграції. Збірник лекцій» (2009)), збірники наукових статей, матеріали на допомогу студентам тощо.

      На кафедрі під керівництвом завідувача кафедрою професора В.П. (головний редактор) виходить другом збірник наукових статей «Нова Парадигма», який затверджений переліком ВАК України як фаховий з філософії, політології та соціології. Ще одним збірником наукових праць є часопис «Гілея», який затверджено переліком ВАК України фаховим з філософії, політології та історії. Доробки науковців висвітлюються також у «Науковому часописі НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка.Управління: Збірник наукових праць», який визначений ВАК України як фаховий із зазначених у серії напрямів.

     Контингент студентів спеціальностей: Менеджмент організації: Бакалавр – 373 студенти: 328 денної ф.н., 45 заочної ф.н.; Спеціаліст – 13 студентів: 11 денної ф.н., 2 заочної ф.н.; Магістр – 30 студентів: 10 денної ф.н., 20 заочної ф.н.; Адміністративний менеджмент – 17 студентів: 7 денної ф.н., 10 заочної ф.н.; Управління навчальним закладом – 10 студентів: 5 денної ф.н., 5 заочної ф.н. Загальна кількість – 500 студентів, з них 221 іноземних студентів, у тому числі понад 60 магістрів.

fortvp

     За досягнення та внесок та високі показники у роботі 7 липня 2009 року Кафедра управління та євроінтеграції НПУ імені М.П. Драгоманова стала лауреатом Міжнародного Академічного рейтингу «Золота фортуна» і була нагороджена почесною відзнакою «Трудова слава». Також почесною відзнакою «Трудова слава» був нагороджений журнал наукових праць «Нова Парадигма» в номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та розробку інтелектуальних засад інформаційногго суспільства».