Заочная форма навчання 2 семестр 2020-2021н.р.

{tab=14МОз}

Інструкція щодо дистанційного навчання

Історія української державності (екзамен)

Іноземна мова

Математика в управлінні (екзамен)

Економіка для менеджерів (екзамен)

Аналітична діяльність (екзамен)

Загальна теорія управління (екзамен)

Маркетинг

Логіка

Навчальна практика. Культурологічна.

 

Спеціалізація Управління персоналом

Нормування праці

Ринок праці (залік)

 

Спеціалізація Інформаційний менеджмент

Управління інформаційною інфраструктурою

Інформаційні ресурси організації (залік)

 

 

{tab=23МОз}

Інструкція щодо дистанційного навчання

Екологія (залік)

Теорія економічного аналізу

Менеджмент (екзамен)

Державне та регіональне управління (екзамен)

Економіка і фінанси підприємства

Теорія і практика референтської діяльності (залік)

Правознавство (залік)

Євроінтеграційні процеси (залік)

Зворотній зв'язок в управлінні(залік)

Курсова робота з дисципліни Менеджмент

 

Спеціалізація Управління персоналом

Комунікативний менеджмент

 

Спеціалізація Інформаційний менеджмент

Бази даних та бази знань

 

{tab=33МОз}

Інструкція щодо дистанційного навчання

Теорія економічного аналізу (залік)

Аналітична діяльність

Операційний менеджмент

Управління персоналом

Стратегічне управління

Облік і аудит (екзамен)

Логістика (залік)

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (екзамен)

Основи теорії систем і системний аналіз

Теорія прийняття рішень (екзамен)

Бухгалтерський облік (екзамен)

Організація праці менеджера

Курсова робота з дисципліни Теорія прийняття рішень

Виробнича практика

 

 

{tab=43МОз}

Інструкція щодо дистанційного навчання

Безпека життєдіяльності (залік)

Організація виробництва (екзамен)

Управління інноваціями (залік)

Саморегуляція соціальних систем (екзамен)

Внутрішньофірмове планування та прогнозування (залік)

Виробнича практика. Переддипломна

Підготовка бакалаврської роботи

 

Спеціалізація Управління персоналом

Кадрове діловодство (екзамен)

Кадровий консалтинг і аудит (екзамен)

 

Спеціалізація Управління громадськими організаціями

Менеджмент громадських організацій (екзамен)

Паблік рілейшнз (екзамен)

 

Спеціалізація Інформаційний менеджмент

Інформаційний бізнес (екзамен)

Інформаційна безпека (екзамен)

 

{tab=11ММОз}

Інструкція щодо дистанційного навчання

Освітня політика (екзамен)

Кадровий менеджмент (екзамен)

Методологія наукових досліджень (залік)

Науковий семінар з проектування організацій (залік)

Мотивація та оцінка персоналу (екзамен)

Планування та прогнозування в управлінні персоналом (залік)

Курсова робота з дисципліни Мотивація та оцінка персоналом

Науково-педагогічна практика

 

{tab=20ММОз}

Інструкція щодо дистанційного навчання

Інформаційні системи в управлінні (екзамен)

Актуальні проблеми управління освітою (залік)

Управління соціальною відповідальністю підприємництва (залік)

Саморегуляція соціальних систем (залік)

Підготовка магістерської роботи

 

Спеціалізація Управління персоналом

Стратегічне управління людськими ресурсами (екзамен)

Планування та прогнозування в управлінні персоналом (залік)

Інформаційні технології в управлінні персоналом (екзамен)

Управління розвитком персоналу (екзамен)

 

Спеціалізація Управління освітніми закладами

Інформаційні технології в освіті (екзамен)

Техніка управлінської діяльності (залік)

Управління змістом робіт (екзамен)

Управління освітньою та виховною діяльністю (екзамен)