Системний аналіз в управлінні 2021

 Системний аналіз в управлінні міжгалузеві дослідження

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. ДРАГОМАНОВА

Факультет менеджменту освіти і науки

Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Лабораторія інформаційного та аналітичного забезпечення управління

Лабораторія державно-громадського управління освітою

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні науковці, фахівців в галузі управління та адміністрування,
системного аналізу, управління закладами освіти та усі зацікавлені особи!

Запрошуємо Вас взяти участь у

 

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Системний аналіз в управлінні:
міжгалузеві дослідження»

18-19 березня 2021 р.

 

Метою проведення конференції є ознайомлення науковців, освітян, представників бізнесу та громадських організацій із результатами міжгалузевих досліджень системного аналізу в управлінні та перспективами їх впровадження у практику.

 

 

дискусійні напрями роботи КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Теоретико-методологічні засади системного аналізу в управлінні
  2. Імперативи розвитку системного аналізу в управлінні
  3. Системні підходи до вирішення практичних завдань управління
  4. Системний аналіз в управлінні освітою
  5. Системний аналіз, як інструмент в досягненні цілей сталого розвитку

Робочі мови конференції – українська, англійська.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

  • Форма участі у конференції – заочна. Заочна участь передбачає публікацію програми конференції (у день проведення конференції) та доповідей в електронному збірнику матеріалів конференції «Системний аналіз в управлінні: міждисциплінарні дослідження», що буде розміщено на web-сторінці сайту кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції http://www.kuei.npu.edu.ua/(через 14 днів після проведення конференції), а також розісланий по провідних бібліотеках України та зарубіжжя.
  • Учасники конференції отримують сертифікат (в електронному вигляді), який буде надісланий разом із програмою конференції та електронним збірником доповідей конференції на зазначену у відомостях про автора електронну адресу.

Участь в конференції та публікації у Збірнику матеріалів конференції «Системний аналіз в управлінні: міжгалузеві дослідження» безкоштовні.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції прохання подавати матеріали до Оргкомітету конференції на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

До 15 березня 2021 р. (включно):

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ДОПОВІДІ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

-      Матеріали доповіді публікуються українською мовою. Обсяг 5-6 сторінок формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows (версія до 2010 включно) у вигляді файлу з розширенням .doc або .docx; шрифт (гарнітура)«Times New Roman», розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5; абз. відступ 10 мм; поля 20 мм з усіх боків.

-      Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника Конференції (наприклад, Самойленко_І.В._Текст доповіді).

Загальний формат публікації:

НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ

(великі напівжирні літери, виключка по центру)

ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩА АВТОРА,
науковий ступінь,

вчене звання, установа, яку представляє автор,

місто, в якому знаходиться ця установа,

електронна пошта автора статті

(виключка по правому краю)

Наприклад:

ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ У ВИЗНАЧЕННІ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРСТИК УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ОКСАНА САГАЙДАЧНА,
доктор філософських наук,

професор, Національний педагогічний

університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ТЕКСТ ДОПОВІДІ (ТЕЗ ДОПОВІДІ)

Список використаних джерел

(заголовок виділяється великими напівжирними літерами, виключка по центру)

 Список використаних джерел та правила посилання в тексті — посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими. Побудова списку використаних джерел – за порядком їх згадування в тексті. Обов’язковим є посилання в рубриці "Аналіз останніх досліджень і публікацій". Оформлення списку використаних джерел здійснюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (Додаток 1).

Посилання в тексті публікації подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6], де цифри 1 і 6 відповідають порядковому номеру праці або джерела у Списку використаних джерел. Якщо посилання на джерела підряд з 1 по 6 , тоді [1-4]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела через кому з маленької літери “с.”), наприклад: [1, с. 5]. Якщо посилання на кілька праць, вони розділяються крапкою з комою: [1, с. 5; 6, с. 25-33]. Якщо використано відомості, матеріали чи твердження з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць тощо з джерела, на яке дано посилання.

Сторінки в тексті не нумеруються.

Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідність за науковий рівень доповіді, обґрунтованість висновків, достовірність результатів, наявність плагіату несуть автори.

КОНТАКТИ

Для отримання додаткової інформації звертайтесь:

Телефон: +38 066 678 60 64 Чепуренко Янна Олексіївна;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

            Телефон: +38 067 284 61 17 Крохмаль Наталія Василівна 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.