Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

(І сесія):

Етапи вступної кампанії

Терміни

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування проводиться з 11 травня до 18:00 03 червня
Для осіб, які вступають на основі вступних іспитів прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому в НПУ імені М.П. Драгоманова, проводиться (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання) з 22 по 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня
Додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня
Для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому в НПУ імені М.П. Драгоманова, проводиться з 15 липня до 18:00 23 липня
Відповідні вступні іспити з іноземної мови в НПУ імені М. П. Драгоманова у випадках, визначених цими Правилами прийому, проводяться за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у НПУ імені М. П. Драгоманова вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту за графіком основної та додаткової сесій єдиного вступного іспиту
Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, проводяться

з 19 липня по

30 липня

Рекомендації для зарахування надаються

не пізніше ніж

02 серпня

Вимоги Правил прийому для зарахування за державним замовленням мають бути виконані до 18:00 07 серпня
Наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня
Вимоги Правил прийому для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб мають бути виконані

не пізніше ніж

25 серпня

Наказ про зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб видається

не пізніше ніж

27 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на 20 навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому), здійснюється не пізніше ніж 19 серпня.

 

 

 

Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за кошти фізичних/юридичних осіб (використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, або результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у НПУ імені М. П. Драгоманова у передбачених цими Правилами прийому випадках):

 

Етапи вступної кампанії

 

Терміни

 

І сесія/етап  
Прийом заяв та документів, проводиться з 15 липня до 18:00 23 липня
Вступний іспит з іноземної мови та фахові вступні випробування проводяться з 24 липня по 30 липня
Рекомендації для зарахування

не пізніше ніж

03 серпня

Вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 08 серпня
Наказ про зарахування 12 серпня
ІІ сесія/етап  
Прийом заяв та документів, проводиться з 06 вересня до 18:00 21 вересня
Вступний іспит з іноземної мови та фахові вступні випробування проводяться з 22 по 24 вересня
Рекомендації для зарахування 25 вересня
Вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 26 вересня
Наказ про зарахування 27 вересня

 

 

 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (при цьому використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, передбаченому Правилами прийому в НПУ імені М.П. Драгоманова, або результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у НПУ імені М. П. Драгоманова у передбачених цими Правилами випадках

(ІІ сесія):

 

Етапи вступної кампанії

 

Терміни

 

Прийом заяв та документів

з 15 вересня по

22 вересня

Фахові вступні випробування 23 вересня
Рекомендації для зарахування до 18.00 25 вересня
Вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 26 вересня
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

27 вересня


Notice: Undefined variable: leadingCount in /var/www/clients/client10/web123/web/templates/nputemplate/html/com_content/category/blog.php on line 103

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі

повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти

Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Для вступників на місця державного замовлення вступні іспити, творчі конкурси проводяться до початку прийому заяв та документів на участь у конкурсному відборі* з 01 по 13 липня включно
Для вступників, які вступають на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступні іспити, творчі конкурси проводяться з 14 по 23 липня
Розпочинається прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому у НПУ імені М.П. Драгоманова 14 липня

Закінчується прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому у НПУ імені М.П. Драгоманова:

- для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів

- для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня

о 18:00 16 липня

о 18:00 23 липня

Співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00
20 липня
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення до 10:00 23 липня
Зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленням відбувається*** не пізніше 15:00
23 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється в декілька етапів:

  1. Основний етап:

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж

2. Завершальний етап:

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення

Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається

не пізніше 12:00
20 липня

до 10:00 23 липня

не пізніше 15:00
23 липня

23 липня

не пізніше 12:00
29 вересня

до 10:00 30 вересня

не пізніше 15:00
30 вересня

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюються не пізніше 28 липня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 02 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше
10 серпня
Зарахування вступників за кошти державного бюджету (за державним замовленням) проводиться 09 серпня
Вступники, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, мають виконати вимоги до зарахування не пізніше 18:00
29 вересня
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб (зарахування може проходити по мірі формування навчальних груп) не пізніше ніж
30 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому),- не пізніше ніж 19 серпня.

* – у разі не проходження вступника за кошти державного замовлення, результати вступних іспитів, творчих конкурсів зараховуються й на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо вступник бере участь у такому відборі.

** – механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

*** – заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня.

Строки реєстрації для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного замовлення визначає приймальна комісія НПУ імені М. П. Драгоманова за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному(ій) вебсайті (вебсторінці) НПУ імені М. П. Драгоманова та/або його відокремленого структурного підрозділу.
Для здобуття ступеня бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного бюджету (за державним замовленням), за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Етапи вступної кампанії

 

Терміни

 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Розпочинається прийом заяв та документів 14 липня
Закінчується прийом заяв та документів о 18.00 23 липня
Фахові вступні випробування проводяться з 24 липня до
30 липня
Формування рейтингових списків вступників 31 липня
Виконання вимого Правил прийому щодо зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) до 18.00 03 серпня
Зарахування вступників за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів до 06 серпня
Виконання вимого Правил прийому щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18.00 09 серпня
Зарахування вступників, що виконали вимоги щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж

10 серпня

 

 

 

 

Для вступу на другий курс за кошти фізичних та юридичних осіб здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план:

 

Етапи вступної кампанії

 

Терміни

 

Початок прийому заяв та документів 26 липня
Закінчення прийому заяв та документів 25 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників 26 серпня
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування: 28 серпня
Зарахування вступників

не пізніше

31 серпня

 

 

 

 

Для здобуття ступеня бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного бюджету (за державним замовленням), за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Розпочинається прийом заяв та документів 14 липня
Закінчується прийом заяв та документів о 18.00 23 липня
Фахові вступні випробування проводяться з 24 липня до
30 липня
Формування рейтингових списків вступників 31 липня
Виконання вимого Правил прийому щодо зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) до 18.00 03 серпня
Зарахування вступників за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів до 06 серпня
Виконання вимого Правил прийому щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18.00 09 серпня
Зарахування вступників, що виконали вимоги щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж

10 серпня


Notice: Undefined variable: leadingCount in /var/www/clients/client10/web123/web/templates/nputemplate/html/com_content/category/blog.php on line 103

189126622 4388789521133274 6746767354086446196 n

У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання буде відбуватися з певними змінами. Тестування проводитиметься з 21 травня до 16 липня. Зареєструватися для участі в ЗНО можна в період з 1 лютого до 5 березня 2021 року.

Для проходження ДПА у формі ЗНО керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів до 1 березня 2021 року. До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Випускники закладів загальної середньої освіти будуть складати ЗНО з п’яти предметів серед 12 представлених. Обов’язковим є тестування з української мови або української мови і літератури. Інші предмети обираються з переліку: математика, історія України, географія, біологія, хімія, фізика, англійська, французька, німецька та іспанська мови.

Графік основної сесії ЗНО-2021:

  • 21 травня – тестуванням з хімії;
  • 24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов;
  • 25 травня – з англійської мови;
  • 28 травня – з математики;
  • 1 червня – з української мови, української мови і літератури;
  • 4 червня – з історії України;
  • 5 червня – з географії;
  • 7 червня – з фізики;
  • 10 червня – з біології.

Інформація про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів з’явиться на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

Пробне ЗНО-2021 з усіх предметів відбуватиметься 10 квітня 2021 року. Зареєструватися в ньому можна з 5 по 19 січня 2021 року на сайті УЦОЯО за посиланням. Учасник може обрати лише один предмет. Додатково можна завантажити тестові зошити з інших дисциплін та пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів, які будуть оприлюдені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня 2021 року.

Новації у ЗНО-2021

Відповідно до наказу МОН випускники, які завершують у 2021 році школу та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обрати, яке ЗНО складати: з української мови та літератури, або лише з української мови.

Для вступу на більшість спеціальностей в університетах достатньо тестування з української мови. Абітурієнти, що будуть здобувати гуманітарні знання, мають складати ЗНО з української мови та літератури.

ЗНО та ДПА для учнів шкіл

ДПА-2021 буде проводить у формі ЗНО. Обов’язковими предметами є українська мова та математика. Третім предметом може бути історія України або іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська мова – за вибором учня). Четверта дисципліна обирається з переліку: історія України або іноземна мова, фізика, біологія, хімія географія, (за вибором учня).

Оцінювання результатів ЗНО проводиться за 200-бальною шкалою, а ДПА – 12-бальною.  

Випускники, які будуть складати ЗНО з української мови і літератури, отримають три оцінки: за ДПА, за ЗНО з української мови та за ЗНО з української мови і літератури. Якщо обирається тестування лише з української мови, то учень отримає оцінку з ДПА та ЗНО з мови.

Особливості сертифікаційних робіт з різних предметів

Сертифікаційна робота з української мови складатиметься з 40 завдань з української мови, з яких 39 передбачають вибір відповіді або на встановлення відповідності та 1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді. Тривалість іспиту складає 150 хвилин.

Натомість сертифікаційна робота з української мови і літератури складатиметься з 67 завдань, з яких 24 - з літератури та 39 – з української мови (з вибором відповіді та на встановлення відповідності), 4 - з української мови з наданням письмової відповіді. Тривалість іспиту складає 210 хвилин.

Сертифікаційна робота з математики для учнів, які не вивчали дисципліну на профільному рівні, складатиметься з 28 завдань. Тривалість іспиту становить 150 хвилин.

Учні, які вивчали математику на профільному рівні, отримають сертифікаційну роботу, що складатиметься з 34 завдань поглибленого рівня. Тривалість іспиту складає 210 хвилин.

Сертифікаційна робота з історії України містить 60 завдань різних форм: 46 - з вибором однієї правильної відповіді, 6 - на встановлення відповідності, 4 - на встановлення відповідності, 4 – з вибором трьох правильних відповідей.. Тривалість іспиту складає 150 хвилин.

Сертифікаційні роботи з іноземних мов складатимуться з 59 завдань: 16 – аудіювання, 22 – читання, 20 – використання мови, 1 – письмо. Тривалість іспиту складає 150 хвилин.

Сертифікаційна робота з фізики містить 38 завдань різних форм: 20 - з вибором однієї правильної відповіді, 4 - на встановлення відповідності або "логічні пари", 14 - відкритої форми з короткою відповіддю. Тривалість іспиту складає 180 хвилин.

Сертифікаційна робота з хімії містить 52 завдання різних форм: 34 - з вибором однієї правильної відповіді, 4 - на встановлення відповідності або "логічні пари", 14 - відкритої форми з короткою відповіддю. Тривалість іспиту складає 150 хвилин.

Сертифікаційна робота з біології містить 50 завдань різних форм: 38 - з вибором однієї правильної відповіді, 8 - на встановлення відповідності та 4 - з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей. Тривалість іспиту складає 150 хвилин.

Сертифікаційна робота з географії містить 54 завдання різних форм: 36 - з вибором однієї правильної відповіді, 6 - на встановлення відповідності, 6 - відкритої форми з короткою відповіддю та 6 - з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповідей. Тривалість іспиту складає 150 хвилин.

Дрежело: https://op.ua/