Бех Володимир Павлович

{tab Основная інформація}

Бех Володимир Павлович

 

             

 

   Завідувач кафедри, 

 

доктор філософських наук, 

професор, 

заслужений діяч науки і техніки України

 

 

 

 

 

{tab Біографічні дані} 

 

Бех Володимир Павлович народився 14 січня 1951 року. У 1968 році закінчив Плодородненську СШ Михайлівського району Запорізької області. У 1973 році – Мелітопольський інститут механізації сільського господарства. Інженер-механік. Випускник Вищої комсомольської школи при ЦК ВЛКМ (м. Москва, Російська Федерація, 1979). Політолог. У 1991 році закінчив аспірантуру Академії суспільних наук та соціального управління при ЦК Болгарської Соціалістичної партії (м. Софія, Республіка Болгарія). В Інституті соціології НАН Болгарії захистив кандидатську дисертацію на тему: “Соціальне осігуряване на формірането на лічността”. Кандидат соціологічних наук (1991). Доцент (1994). З 1993 по 1996 рік навчався у докторантурі Запорізького державного університету з філософії. В Інституті філософії НАН України захистив докторську дисертацію на тему: “Соціальний організм: філософсько-методологічний аналіз” (2000). Професор (2001).

З 1991 по 2003 роки – старший науковий співробітник науково-дослідного сектору, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри соціології, політології та теорії управління, декан факультетів післядипломної освіти і соціології та управління Запорізького державного університету.

За час роботи у Запорізькому державному університеті В. П. Бех акредитував у Міністерстві освіти і науки України спеціальності “Соціологія”, “Політологія”, “Соціальна робота” та спеціалізації: “Управління соціальними процесами”, “Соціологія управління”, “Управління персоналом”.

За цей час у Запорізькому державному університеті під його керівництвом виконано чотири державні наукові теми на замовлення Міністерства освіти і науки України та чотири наукові теми на замовлення регіональних структур. Серед них: “Характер індивідуальних та групових духовних потреб у трудовому колективі та фактори оптимізації їх розвитку в умовах оновлення усіх сфер суспільства” (№ держреєстрації 01910041711), “Соціальна технологія включення закладів середньої освіти у ринкові відносини” (№ держреєстрації 0193У018660), “Соціальний організм країни” (№ держреєстрації 0197У012793), “Онтогенез соціального організму країни” (№ держреєстрації 0100У001733). Протягом 2002–2003 рр. виконувалась тема “Саморегуляція соціального організму країни” (№ держреєстрації 0103У000730).

Започаткував проведення в Україні студентських олімпіад з соціології (2003 рік) і соціальної роботи (2005 рік). Студенти Запорізького державного університету під його керівництвом стали лауреатами та переможцями обласних та національних конкурсів з суспільствознавчої тематики.

У Запорізькому державному університеті протягом декількох років очолював спеціалізовану вчену раду К 17.051.01 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

З 2003 року – проректор-директор Інституту соціальної роботи та управління, завідувач кафедри соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (червень 2003 – січень 2004 рр.); перший проректор, завідувач кафедри соціології, управління та євроінтеграції (з 2007 року – кафедри управління та євроінтеграції, з 2012 року – кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (з січня 2004 року до теперішнього часу). З вересня 2012 року – директор Інституту управління та економіки освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

З 2004 по 2008 роки очолював спеціалізовану вчену раду з політології К 26.053.12 в НПУ імені М. П. Драгоманова по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки, та 23.00.03 – політична культура та ідеологія, а з 2008 року і до сьогодні – член ради Д 26.053.12 в НПУ імені М. П. Драгоманова по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук.

З 2008 року – голова спеціалізованої вченої ради Д 26.053.16 в НПУ імені М. П. Драгоманова по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук зі спеціальностей: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія освіти і 09.00.10 – філософія освіти.

Крім того, є також членом спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти НАПН України по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук.

В. П. Бех є головним редактором журналу “Нова парадигма” та “Пам’ять століть”. Входить до складу редакційних рад низки фахових наукових видань ВАК України, а саме: “Практична філософія”, “Соціальна психологія”, “Соціальна робота в Україні”, “Науковий вісник Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова”, “Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини”, “Соціальні технології”, “Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент” та ін. Член редакційної колегії  наукового видання Російської Федерації “Вопроси политологии” (м. Москва).

14 грудня 2001 року його обрано академіком Української Академії політичних наук.

Автор понад 450 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі: 12 індивідуальних, 22 колективних і понад 30 монографій за науковою редакцією, а також підручників з “Соціальної роботи” (2002), менеджменту (2003), навчального посібника “Філософія освіти” (2009) та ін.

Засновник і керівник наукової школи “Ноосоціогенез, самоорганізація і саморегуляція соціальних систем” (1991).

Підготував 10 доктори наук і біля 50 кандидатів наук з філософії та політології.

Має нагороди:

-        медаль “За освоение целинных земель” (Указ Президії Верховної Ради СРСР від 29 серпня 1972 року);

-        Почесні грамоти МОН України (1997, 2001, 2002 рр.);

-        медаль Жукова (Указ Президента України від 18 березня 1998 р.);

-        медаль “Захиснику Вітчизни” (Указ Президента України від 14 жовтня 1999 р.);

-        нагрудний знак “Відмінник освіти України” (наказ Міністра освіти і науки України № 698–к від 09 жовтня 2000 року);

-        медаль “60 років визволення України від фашистських загарбників” (Указ Президента України від 17 вересня 2004 року);

-        Подяка ректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2004 р.);

-        медаль “60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” (Указ Президента України від 21 лютого 2005 р.);

-        орден святих Кирила і Мефодія (Указ Патріарха Київського і Всієї Руси-України № 20 від 11 січня 2005 р.);

-        орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня (Указ Патріарха Київського і Всієї Руси-України № 1208 від 20 квітня 2005 р.);

-        Почесна грамота АПН України (2006 р.);

-        орден Святого Миколая Чудотворця (Указ Патріарха Київського і Всієї Руси-України № 305 від 5 грудня 2006 р.);

-        “Заслужений діяч науки і техніки України” (Указ Президента України від 16 травня 2007 року № 411/2007);

-        Почесний знак “Петро Могила” (наказ Міністра освіти і науки України № 579-к від 30 травня 2007 р.);

-        Подяка ректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2008 р.);

-        Почесна грамота Федерації Профспілок України (2009 р.);

-        Почесна нагорода – Орден “За заслуги” (голова Правління ВА “Афганці Чорнобиля” 23 квітня 2009 р.);

-        Почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження голови ради № 317-н від 03 вересня 2009 р.);

-        Подяка Президії Національної академії наук України (2009 р.);

-        Почесна грамота Київського міського голови (2009 р.);

-        орден “За заслуги” ІІІ ступеня (Указ Президента України № 10 від 11 січня 2010 року);

-        орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ-го ступеня (Указ Патріарха Київського і Всієї Руси-України № 417 від 11 січня 2010 р.);

-        Ювілейна медаль “175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова” (наказ №11 від 15 січня 2010 р.);

-        медаль Григорія Сковороди НАПН України (2011 р.);

-        знак“Почесний ветеран міста-героя Києва” (розпорядження Ради Київської міської організації ветеранів України № 19 від 27 квітня 2012 р.);

-        Золота медаль М. П. Драгоманова (2012 р.).

-        “орден імені М.В.Ломоносова” Международной Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (26 квітня 2012 року, м. Санкт-Петербург, Росія).

-      Малая планета №1312 носит имя “Бех Владимир Павлович”.

Життєве кредо: бути самим собою.