РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Кафедрою управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Соціально-правового факультету НПУ імені М. П. Драгоманова спільно з Навчально-науковим інститутом перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки НПУ імені М. П. Драгоманова протягом 2020- 2022 рр. ведеться активна робота з розробки і впровадження програм підвищення кваліфікації державних службовців. Програми, за якими проходить навчання, погоджені Національним агентством України з питань державної служби, а заняття і проводяться у співпраці з цією агенцією.

 

Викладачами кафедри розроблені і впроваджені такі програми:
-  «Комунікації та взаємодії» (2020, 2021 рр.)
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/komunikatsii-ta-vzaiemodii-25499601-7a67-4d79-8c55-0941fdba2794 ;
-  «Управління змінами» (2020 р.)
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/vprovadzhennia-zmin-cb8aaae6-e43e-4bfa-bf2f-c8c57a9ca797;
-  «Впровадження змін» (2021 р.);
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/vprovadzhennia-zmin-cb8aaae6-e43e-4bfa-bf2f-c8c57a9ca797
-  «Аналіз освітньої політики» (2021 р.). 
https://nads.gov.ua/npas/pro-pogodzhennya-program-pidvishchennya-kvalifikaciyi-11 .

 

27 липня 2022 року Наказом НАДС №60-22 (https://nads.gov.ua/npas/pro-pohodzhennia-prohram-pidvyshchennia-kvalifikatsii) погоджено чергові Програми з підвищення кваліфікації державних службовців, авторами, яких є викладачі кафедри. Відповідно до зазначеного документа починається впровадження двох, розроблених на кафедрі Програм, автором яких є доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент ЯННА ЧЕПУРЕНКО – загальної короткострокової програми «Комунікативні технології в публічному управлінні» (30 годин/1кредит ЄКТС) та загальної короткострокової програми «Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику» (30 годин/1кредит ЄКТС). Програми розроблені з метою розвитку комунікативних та управлінських (прийняття ефективних управлінських рішень) компетентностей державних службовців зокрема і в умовах воєнного і післявоєнного стану.