Методичне забезпечення навчальних дисциплін

ВДОСКОНАЛЮЄМО МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Знімок екрана 2022 06 11 161435
9 червня 2022 р. кафедрою управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Соціально-правового факультету Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова було проведено черговий методологічний семінар. Цього разу обговорювалися
питання ефективної організації викладання навчальних дисциплін, зокрема, і в умовах
дистанційного навчання. Основною була доповідь доцента кафедри Чепуренко Я.О., в які з
позицій системного підходу було розглянуто питання наукового, інформаційного, аналітичного та
методичного забезпечення навчальної дисципліни. В обговоренні доповіді взяли участь професор
Жижко Т.А., професор Крохмаль Н.В., доцент Сташкевич О.О., доцент Качан Г.М., старший
викладач Мирошниченко С.А. Результатом методологічного семінару стало рішення щодо
оновлення і вдосконалення системи методичного забезпечення навчальних дисциплін
спеціальностей 073 Менеджмент та 124 Системний аналіз з урахуванням особливостей
дистанційного навчання, створення системи навчально-методичних матеріалів, що
забезпечуватимуть якість викладання навчальних дисциплін.

2022 06 09 10