IV Всеукраїнська науково-практична конференція

26-27 травня 2022 року кафедра управління. інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Соціально-правового факультету НПУ імені М. П. Драгоманова разом з Запорізьким національним університетом, Маріямпольським університетом прикладних наук (Литва), Литовським університетом спорту (Литва) Українсько-американським університетом Конкордія провели  IV Всеукраїнську науково-практична конференція за міжнародної участі "Системний аналіз в управлінні: міжгалузеві дослідження". У межах конференції були обговорені питання теоретико-методологічних засад та імперативів розвитку системного аналізу в управлінні; проаналізовані системні підходи до вирішення практичних завдань управління; окреслені проблеми системного аналізу в управлінні освітою, обговорені питання щодо керування ризиками та управління змінами, розглянуто системний аналіз, як інструмент в досягненні цілей сталого розвитку. Учасниками конференції стали понад 90 науковців, викладачів, аспірантів та студентів вітчизняних і закордонних закладів освіти та наукових установ.

лого для ФБ

ЗАВАНТАЖИТИ програму конференції