Профілі освітніх програм

ОПП Менеджмент (бакалаври)

ОПП Менеджмент (магістри) - 1,4 р.

ОПП Менеджмент (магістри) - 1,10 р.

ОНП Аналітика в управлінні (магістри) - 1,9 р.

ОПП Освітня аналітика (магістри) - 1,10 р.

ОНП Менеджмент сталого розвитку (магістри) - 1,9 р.