alt

Поради щодо написання наукових статтей:

1) Необхідно чітко визначити тему вашої майбутньої наукової роботи (бажано, щоб у назві було 5-7 слів).

2) Збирання бібліографії з теми дослідження (потрібно піти в бібліотеку і пошукати за тематичним каталогом. Наприклад, якщо тема: «Ідея щастя в античній філософській думці» необхідно шукати в розділі «Етика» та «Історія філософії»).

3) На початку статті (тез) пишеться актуальність роботи для суспільства. Без актуальності (необхідності) написання її подальша праця виглядає фактично марною і такою, що не має сенсу.

4) Далі необхідно вказати на ступінь розробленості даної теми. Виділяється питання, які не були означені в працях тих чи інших дослідників, і виводиться мета вашої розвідки (статті, тез).

5) Далі йде основна частина з усіма обґрунтуваннями.

6) Опісля роблять висновки, в яких стисло підводять підсумки виконаної роботи

7) І останній пункт – це список літератури. Використовуючи наукову літературу, необхідно в першу чергу звертати увагу на монографічні (дисертаційні) дослідження, потім – на навчальні посібники (підручники), статті у періодичних фахових філософських виданнях

8 ) В науковому стилі мовлення ніколи не використовуються висловлювання на зразок «на мою думку», «мого дослідження». Необхідно вживати безособові речення («у статті досліджено…», «варто зауважити…»), іноді допускається виклад від третьої особи («на нашу думку», «нашого дослідження»).

Віталій Туренко,

голова Студентського наукового товариства Інституту філософської освіти та науки,

журнал Інтситуту філософської освіти та науки “Глобус”.

Фото Ірини Мороз

Джерело: 

http://studrada.com/porady-schodo-napysannya-naukovyh-stattej/