Розклад занять 1 семестр 2019-2020 н.р.

11КМО

 

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 11.00-12.20

Статистика(інд)

Шкільний О.В.

ЦК ауд.453

12.30-13.50

Статистика(інд)

Шкільний О.В.

ЦК ауд.453

вів 11.00-12.20

Математика в управлінні(інд)

доц. Процак Л.В.

ауд.310

12.30-13.50

Психологія управління (інд)

доц. Лукашевич О.М.

15.30-1650

Українська культура (інд)

проф.Добродум О.В.

Тургенівська 8\14 пов.3 деканат

сер 09.30-10.50  

Теорія організації(інд)

проф. Крохмаль Н.В.

11.00-12.20

Теорія особистості(інд)

проф.Бех В.П.

ауд.310

 
четв 09.30-10.50

Загальна теорія управління(інд)

Бех Ю.В.

 
11.00-12.20

Укр.мова(інд)

доц.Воловенко І.В.

ауд.31

 
пят 12.30-13.50

Фізіологія і психологія праці(інд)

ст.викл.Стельмахівська В.П.

Тургенівська 8\14

14.00-15.20

Фізіологія і психологія праці(інд)

ст.викл.Стельмахівська В.П.

Тургенівська 8\14

 

12МО

    12МО
пон 09.30-10.50

Іноземна мова

ст.викл.Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська 8\14

11.00-12.20

Статистика

Шкільний О.В.

ЦК ауд.453

12.30-13.50

УПС

Статистика

Шкільний О.В.

ЦК ауд.453

14.00-15.20

Фізіологія і психологія праці

ст.викл.Стельмахівська В.П.

Тургенівська8\ 14

вів 09.30-10.50

Математика в управлінні

доц. Процак Л.В.

ауд.310

11.30-12.20

Українська культура

Шкіль Л.Л.

ауд.305

12.30-13.50

УПС

Психологія управління

доц. Лукашевич О.М.

14.00-15.20

УПС

Психологія управління

доц. Лукашевич О.М.

сер 09.30-10.50

Теорія особистості

проф.Бех В.П.

ауд.310

11.00-12.20

Теорія особистості

проф.Бех В.П.

ауд.310

УГО

Державно-громадське управління суспільним розвитком

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.310

12.30-13.50

УГО

Державно-громадське управління суспільним розвитком

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.310

ІМ

Теорія інформації та комунікації

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.310

14.00-15.20

ІМ

Теорія інформації та комунікації

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.310

 
четв 08.00-09.20

Загальна теорія управління

проф.Бех Ю.В.(л)  ст.викл.Мирошниченко С.А. (с)

ауд.310

09.30-10.50

Теорія організації

проф.Бех В.П.

ауд.310

11.00-12.20

Теорія організації

проф.Бех В.П.

ауд.310

УГО

Управління соціальним розвитком особистості

доц. Лукашевич О.М.

пят 09.30-10.50 Фізична культура
  11.00-12.20

Укр.мова (за проф спрямуванням)

доц.Глущик  С.В.

Тургенівська8\ 14

к.7.9

22МО

пон 11.00-12.20

Психологія (інд.)

Алєксєєва Ю.А.

12.30-13.50

Міжнародні економічні відносини (інд.)

ст.викл.Чижевська О.М.

вів 09.30-10.50

Філософія (інд.)

доц.Остапчук Г.О.

ауд.305

сер 09.30-10.50

УПС

Нормування праці(інд.)

проф. Рябека О.Г.

11.00-12.20

Етика бізнесу (інд.)

Коннов О.Ф.

12.30-13.50

Політологія (інд)

доц.Жабінець Н.В.

четв 11.00-12.20

ІМ

Інформаційний менеджмент(інд.)

доц. Чепуренко Я.О.

пят 09.30-10.50

Сучасні інформаційні технології (інд)

Федоренко І.В.

Тургенівська 8\14 к.2.17

11.00-12.20  Фізичне виховання
12.30-13.50

Іноземна мова(інд)

Бондар-Фурса О.С.

Тургенівська 8\14

31КМО

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 12.30-13.50

Адміністративний менеджмент(інд)

доц.Луценко Н.Ю.

вів 11.00-12.20

Економетрія (інд)

доц.Процак Л.В.

сер 09.30-10.50

Маркетинг(інд)

 доц.Авєріна О.І.

 
11.00-12.20

Менеджмент (інд)

доц.Курган-Баковєєва Я.М.

12.30-13.50

Безпека життєдіяльності(інд)

проф.Шмалєй С.В.

14.00-15.20    
15.30-16.50

Економічна теорія (інд)

доц. Сандугей В.В.

Тургенівська 8\14 к.3.15

четв 11.00-12.20

Російська мова(інд)

Стась Т. В.

Тургенівська 8\14

12.30-13.50

з 21.11.2019

Право (адміністративне, трудове, господарське)

Деркачова Н.О.

 Тургенівська 8\14 к.9.8

14.00-15.20
пят 12.30-13.50

Теорія економічного аналізу(інд)

викл.Ілюхіна В.В.

Тургенівська 8\14

 
14.00-15.20

Економіка і фінанси підприємства(інд)

викл.Манжула Є.В.

Тургенівська 8\14 к.3.15

15.30-16.50

Облік і аудит(інд)

викл.Манжула Є.В.

Тургенівська 8\14 к.3.15

32МО

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 11.00-12.20

Основи демократії та права людини (інд.)

доц.Єльнікова М.М.

12.30-13.50

Адміністративний менеджмент(інд.)

доц.Луценко Н.Ю.

14.00-15.20

Контролінг(інд.)

доц.Луценко Н.Ю.

вів 09.30-10.50

УПС 3(інд.)

Комунікативний менеджмент(інд.)

доц.Лукашевич О.М.

сер 08.00-09.20

Самоменеджмент (інд.)

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

 
09.30-10.50    
11.00-12.20

Маркетинг (інд.)

доц.Авєріна О.І.

 
12.30-13.50

Бази даних та бази знань(інд)

Кухар Л.О.

ЦК

 
14.00-15.20

Економіка і фінанси підприємства(інд)

доц.Біла І.С.

Тургенівська 8\14 к.3.15

41КМО

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 09.30-10.50

Комунікативний менеджмент(інд)

доц.Лукашевич О.М.

ауд.31

11.00-12.20
12.30-13.50

Управління персоналом (інд)

доц.Єльнікова М.М.

14.00-15.20

Контролінг (інд)

ст.викл.Чижевська О.М.

вів 09.30-10.50

Комунікативний менеджмент(інд)

доц.Лукашевич О.М.

ауд.31

сер 09.30-10.50

Основи теорії систем і системний аналіз(інд)

проф. Тулєнков М.В.

  11.00-12.20    
  14.00-15.20

Етика та етикет управлінця(інд)

проф.Лавриненко В.Г.

ЦК

четв 11.00-12.20

Російська мова (інд)

доц.Стась Т. В.

Тургенівська 8/14

12.30-13.50

Організація виробництва(інд)

ст.викл Седляр Д.О.

Тургенівська 8/14

пят 09.30-10.50

Фізіологія і психологія праці(інд)

ст.викл.Стельмахівська В.П.

Тургенівська 8/14 пов.15

11.00-12.20

42МО

пон 11.00-12.20

Операційний менеджмент(інд)

ст.викл.Чижевська О.М.

12.30-13.50

Управління персоналом(інд)

доц.Єльнікова М.М.

14.00-15.20

Логістика(інд)

доц.Єльнікова М.М.

вів 09.30-10.50

Комунікативний менеджмент(інд)

доц.Лукашевич О.М.

сер 09.30-10.50

Основи теорії ситем ісистемний аналіз(інд)

Туленков М.В.

четв 11.00-12.20

Аналітична діяльність(інд)

доц. Чепуренко Я.О.

1КММО

 

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
вів 09.30-10.50

Стратегічне управління людськими ресурсами (інд.)

доц.Мельник В.В.

ауд.306

 
11.00-12.20

Креативне мислення(інд.)

доц.Лукашевич О.М.

ауд.306

 
сер 12.30-13.50

Менеджмент організації(інд.)

проф.Слєпцов А.І.

ауд.306

 
четв 12.30-13.50

Філософія освіти(інд.)

проф.Герасимова Е.М.

ауд.306

 
14.00-15.20

Теорія прийняття рішень(інд.)

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.306

Аналітична діяльність в управлінні(інд.)

доц.Чепуренко Я.О.

пят 09.30-10.50

Педагогіка та психологія вищої школи (інд.)

доц.Задорожня О.М.

Тургенівська 8/14 к.3.14

 
11.00-12.20

Методика викладання укр/рос мови (інд.)

Тарасенко В.І.

Тургенівська 8/14 к.

 

10ММО

пон 12.30-13.50

Педагогіка та психологія вищої школи (інд)

проф.Булда А.А

Тургенівська 8/14

вів 11.00-12.20

Управління людським капіталом(інд)

доц.Сташкевич О.О.
сер 12.30-13.50

менеджмент організацій (інд)

проф.Слєпцов А.І.

четв 09.30-10.50

методологія наукового дослідження(інд)

проф.Бех Ю.В.

11.00-12.20  Філософія освіти (інд) проф.Герасимова Е.М.  Стратегія та менеджмент сталого розвитку
проф.Бех В.П.
12.30-13.50

Теорія прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику (інд)

Аналітика управлінських процесів(інд)

доц.Чепуренко Я.О.

11ММО

пон 12.30-13.50

Педагогіка та психологія вищої школи (інд)

 проф.Булда А.А

Тургенівська 8/14

вів 11.00-12.20

Креативне мислення (інд)

доц.Лукашевич О.М.

сер 12.30-13.50 Менеджмент організацій (інд) проф.Слєпцов А.І.
четв 11.00-12.20 Філософія освіти (інд) проф.Герасимова Е.М.
12.30-13.50

Теорія прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику (інд)

Аналітика управлінських процесів(інд)

доц.Чепуренко Я.О.

пят 09.30-10.50

Інформаційні технології в освіті

Кухар Л.О.

ЦК

2КММО

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 08.00-09.20

Міжнародні правові механізми захисту прав людини

доц.Єльнікова М.М.

ауд.306

09.30-10.50

Державні стандарти і якість вищої освіти

доц.Єльнікова М.М.

ауд.306

сер 12.30-13.50

Видовий та галузевий менеджмент

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.31

четв 09.30-10.50

Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

11.00-12.20  

Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

пят 12.30-13.50

Інформаційні технології в управлінні персоналом

Кухар Л.О.

ЦК к.125

 

Інформаційні технології в управлінні персоналом

Кухар Л.О.

ЦК к.125

 

20ММО

 

пон 09.30-10.50

Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

сер 09.30-10.50

Державні стандарти і якість вищої освіти

доц.Єльнікова М.М.

11.00-12.20

Міжнародні правові механізми захисту прав людини

доц.Єльнікова М.М.

четв 08.00-09.20

Управління проектами

доц.Чепуренко Я.О.

21ММО

 

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 08.00-09.20

АМ Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

 
09.30-10.50    
11.00-12.20

УОЗ Управління змістом робіт

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

 
12.30-13.50    
14.00-15.20

ІМ Інформаційна безпека і захист

 інформації

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.310

 
вів 08.00-09.20

АМ Кадровий аудит

проф.Жижко Т.А.

ЦК

 
09.30-10.50

Організація навчального процесу в вищих навчальних закладах

Фоменко М.М.

ЦК

12.30-13.50

УГО

Громадські організації у сфері європейського і міжнародного менеджменту

ЦК

сер 09.30-10.50

Видовий та галузевий менеджмент

доц.Курган-Баковеєва Я.М.

ауд.305

 
11.00-12.20

УОЗ Управління освітньою та виховною діяльністю

проф.Крохмаль Н.В.

ауд.305

12.30-13.50

УПС

Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

УГО

Неурядові дослідницькі центри

проф. Крохмаль Н.В.

ауд.305

14.00-15.20

УПС Управління розвитком персоналу

ст.викл.Мирошниченко С.А.

ауд.305

четв 09.30-10.50

ІМ

Інформаційні системи в менеджменті

проф.Бех Ю.В.

ауд.31

 
11.00-12.20

Охорона праці в галузі

проф.Шмалєй С.В.

ауд.33

 
пят 11.00-12.20

УПС

 Інформаційні технології в управлінні персоналом

Кухар Л.О.

ЦК к.125

 

1САМ

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 12.30-13.50

Педагогіка та психологія вищої школи (інд.)

проф.Булда А.А.

 
сер 11.00-12.20 Теорія систем і системний аналіз(інд.) Тулєнков М.В.  
12.30-13.50

Управління системами(інд.)

проф.Слєпцов А.І.

 
четв 09.30-10.50

Методологія наукового дослідження(інд.)

проф.Бех Ю.В.

Системне мислення(інд.)

проф.Бех В.П.

11.00-12.20

Філософія освіти(інд.)

проф.Герасимова Е.М.

 
12.30-13.50

Методологія аналітики(інд.)

доц.Чепуренко Я.О.

 

2САМ

 

    ЧИСЕЛЬНИК ЗНАМЕННИК
пон 08.00-09.20

Інформаційна безпека і захист  інформац ії

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.310

09.30-10.50

Консолідовані інформаційні ресурси

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.310

11.00-12.20

Консолідовані інформаційні ресурси

ст.викл.Чижевська О.М.

ауд.310

 
вів 11.00-12.20

Креативне мислення

доц.Лукашевич О.М.

ауд.31

12.30-13.50

Інформаційна економіка

Качан Г.М.

ауд.310

сер 09.30-10.50

Моделювання та прогнозування бізнес процесів

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.306

11.00-12.20

Моделювання та прогнозування бізнес процесів

доц.Чепуренко Я.О.

 ауд.306

 
12.30-13.50

Інформаційний консалтинг

Слєпцов А.І.

ауд.306

четв 09.30-10.50

Контент-менеджмент

доц.Чепуренко Я.О.

ауд.306